Допълнителни модули, разширяващи Analytics

Featured

Днес ще ви покажем още няколко много полезни модула, работещи с Analytics и разширяващи неговия обхват.

Първият модул се казва Scroll Depth и предназначението му е да показва до къде са стигнали като дълбочина потребителите в страницата. Самата страница се разделя на 5 – началото (baseline), 25%, 50%, 75% и 100% от нейната дължина. При всяко достигане се изпраща събитие към Analytics, отчитащо че потребителя е достигнал до зададената точка. Веднъж изпратено едно събитие, не се изпраща повторно – т.е. ако човек се придвижва надолу и достигне 25% ще се изпрати събитие, ако се придвижва още по-надолу до 50% ще се изпрати ново събитие, но ако се завърне нагоре до 25% – събитие няма да се изпраща. Ако човек зареди страницата и прескочи някъде надолу примерно на 75% или 100%, то се изпраща директно това събитие, без да се изпращат предходните, ако той се завърне нагоре примерно на 50% – това вече не се изпраща.  Характерно е, че страницата се измерва по екранната дължина на съответния потребител, която е различна за потребителите на настолни компютри и потребителите на таблети или телефони.

Ето и резултат от работата на този модул:

Това е справка за работата на цял един сайт и виждаме, че ако 5 180 пъти хората са били на 0% от страницата (baseline), то до 25% от страниците достигат около 73.88 от потребителите, до 50% 66.64%, до 75% – 58.07% и до края на страницата едва 32.24%.

Това разбира се е средно аритметично за цял един сайт и всичките му страници. Но страниците по своята същност са различни и затова може да ви даде погрешно впечатление, че потребителите стигат до дъното на страницата. Сега ще ви покажем и статистика за една единствена страница – в дадения случай основната страница.

Ето и разбивката на потребителските действия тук. До 25% от страницата достигат едва 45.91% от потребителите, до 50% са вече 41.40%, до 75% са 33.56%. И до дъното са 23.71% от тях.

Това разбира се не е всичко. Разширението има и още една много полезна функция – заедно с изпращането за достигане до конкретните позиции се изпраща към Analytics и за колко време е достигнато до тях. Това е видимо в Behavior -> Site Speed -> User Timings

Тук сме с подобрено филтриране (advanced filtering) и сме го ограничили за една точно конкретна страница. Заедно с нея са излезли и няколко потребителя, правели същата страницата с Google Translate (от Чехия и Бразилия), които за настоящия анализ ще ги игнорираме, за да видим резултатите, които ни интересуват. И това, което ни интересува е, че до 25% потребителите достигат след 31 секунди, до 50% след 43 секунди, до 75% след 84 секунди (1:24 минути) и до края след 153 секунди (2:33 минути).

Как и защо да накарате потребителите да скролират по-надолу и да четат повече, разбира се е друг проблем, който няма да разискваме сега, но с помощта на този инструмент може да се направи допълнителен анализ, примерно за действията на мобилните потребители.

Модулът поддържа и трите Analytics – Classic Analytics, Universal Analytics и Tag Manager и разполага с възможности за взаимодействие с него (API). Тестван е на всички. Събитията, които се изпращат, не са интерактивни и по този начин не влияят на отпадащите потребители (bounce rate).

Вторият модул, който ще разгледаме се казва Riveted и неговата функция е да отчита времето на потребителя на страницата. Предназначението му е следното – на всеки 5 секунди се изпраща събитие към Analytics, че потребителя си взаимодейства със страницата. Взаимодействията са движения на мишката, кликове на мишката, скролиране нагоре-надолу или натискане на клавиатурата. Ако потребителя спре да си взаимодейства със страницата, след 30 секунди той минава като неактивен и събитията спират да се изпращат. Когато потребителя наново започне да си взаимодейства със страницата, отново започват да се изпращат.

Каква е необходимостта от това? Да приемем, че потребител влезе в сайта и започне да гледа страницата, на нея има телефон, където трябва да звънне за техническа поддръжка. Той ще звънне, но междувременно ще остане на същата страница и след няколко минути ще посети друга страница. Така Analytics ще бъде изкривен, защото ще имаме нормални потребители от по няколко минути (примерно под 5 минути) и ще имаме потребители с поддръжка (примерно над 5 минути; или над 10-15 примерно). Когато на това се направи средноаритметична стойност, данните ще бъдат изкривени нагоре. Друг пример е, ако потребителя не използва устройството по една или друга причина и вниманието му е съсредоточено върху друга дейност – например отиде на друг таб в браузъра или седне да отговори на много спешен мейл. Реален случай е, преди няколко години търсех кой е направил посещение в един сайт с продължителност над 20 минути и над 10 посетени страници. След 10 минути се установи, че това съм бил самия аз, докато съм публикувал нова страница в WordPress.

Ето и данните на Riveted:

Таблицата е доста дълга – с около 400 реда, но това са най-съществените данни. Както и в предния модул, информацията се натрупва и постепенно намалява с течение на времето. И примера от горните данни – ако приемем, че първото събитие е на 5-тата секунда и е изпратено 3701 пъти, то до 30-тата секунда вече е 2 091, което означава, едва 56.50% от потребителите са активни, на 60-тата секунда спадат до 1 286 – 34.75%. До 90-те секунди са налични – 23.35%, 120 – 16.40%, 150 – 11.67% и на 180 – 8.78%. Има потребители с по-дълги сесии, но това са по-скоро изключения. Тъй като това е за целия сайт – може да се направи допълнително филтриране на данните, само за индивидуален адрес или папка. Далеч по-интересното е, да се направи допълнителен сегмент в Analytics на потребители, които са престояли на сайта над 60 секунди.

Което отваря много по-голяма възможност за анализ на поведението тези потребители.

По същия начин, както и предния модул се поддържат и трите Analytics (CA, UA и GTM) и е дадена широка възможност за промяна на поведението на модула. Възможно е да се промени времетраенето на периода от 5 секунди, да се промени интервала на бездействие от 30 секунди.

И последният модул, който ще демонстрираме се казва ScreenTime и неговата функция е малко по-специфична. В този модул е възможно да се направи интерфейса на различни блокове и да се отчете колко време потребителя прекарва, докато чете информацията от тези блокове. Можете да видите демо-страницата в линка. Там тя е разделена на три големи части – въведение, главна и долна, както и времето, измерено индивидуално за трите.

За съжаление, точно на този модул няма подготвен резултат от Analytics и не можем да ви покажем такъв. Това което можем да ви кажем е, че на 10 секунди се изпращат събития към Analytics, отностно текущото времетраене за всяка една част, която се следи като период. В Analytics, събитията се натрупват по същия начин, както и на Riveted, т.е. ще трябва последващ анализ, относно процентите на потребителите.

Искаме да ви обърнем внимание, че Analytics има ограничение от 500 изпратени елемента на сесия. Всичко над 500-те в рамките на една сесия няма да бъде обработено! Тези елементи са включително pageview събитията и допълнителните събития, изпращани от тези модули. Реално, ако със ScreenTime се налага да се отчитат данните на над 2-3 блока, това ще означава, че на 10 секунди ще се изпращат 2 или 3 събития. Ако блоковете са 5 (или повече) това ограничение от 500 събития може да настъпи, само при обработката на една страница. В този случай, както вече казахме обработката на събития ще приключи и Analytics няма да може да отчете последващите посещения на страници (pageview), което е изключително лош сценарий. Затова точно този модул може да се интегрира с допълнителна услуга за отчитане на събития, като Keen.IO и само данните от ScreenTime да се отчитат там.

Ако горните три модула са ви интересни и желаете да ги използвате, то можете да започнете това веднага по следния начин – смъквате JS файловете и следвате инструкциите как да ги интегрирате във вашата CMS платформа, като използвате съветите на автора. Ако разполагате с WordPress, то можете да използвате готовия модул, разработен за Riveted от автора им или да смъкнете google-analytics-custom-tracking готов модул, разработен от нас за ScrollDepth и Riveted накуп. След като ги инсталирате, просто правите една сесия и проверявате през Analytics как данните се изпращат нагоре, като използвате инструмента за преглед на данните в реално време (Real-time).

Ако имате допълнителни въпроси към модулите и тяхната работа, можете да се обърнете към автора им Rob Flaherty . Всички модули са безплатни и с отворен код и ако проявявате интерес, можете да допринесете с някоя нова и ценна функция или отстранен проблем. Поддържат се всички браузъри – Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 8+, както и мобилните iOS и Android.

Времето за престой при бързите посещения с Google Analytics

Featured

Един от най-важните параметри, който интересува всички, занимаващи се със сайтове, е времето на престой на потребител на сайта. Параметърът се изчислява правилно, когато потребителя посети повече от една страница и направи една цяла сесия на сайта. За жалост обаче понякога потребителя влиза в сайта, чете малко и натиска бутона “back”, за да се завърне обратно откъдето е дошъл. Това невинно на пръв поглед действие поражда два по-големи проблема.

Първият проблем е, че обърква софтуерите за отчитане на сесиите и най-вече времето за престой, защото в този случай потребителя не посещава втора страница и не може да бъде измерено точно. Вторият проблем е, че това е много лош сигнал за търсещите машини и рекламните мрежи показващ, че страницата/рекламата, в която потребителя влезе, не отговаря на неговите нужди. За тази цел се прави разлика между двата типа посещение и са измислени 2 нови термина за тяхното разграничаване. Първият се казва “бързо посещение” (short click), другия е “дълго посещение” (long click). А времето на бързото посещение се казва “време за престой” (dwell time), докато при дългото посещение е “продължителност на сесията”.

Как можем да измерим времето за престой? На този етап със стандартен софтуер почти никак, защото те смятат само продължителността на сесията. Може да се покаже само с друг софтуер, като CrazyEgg, LuckyOrange или HotJar. Но с тях е малко по-сложно, защото се губи връзката с Аналитикса, където се визуализират параметрите и се анализира трафика към сайта.

Ето затова, когато намерихме скрипта на Simo Ahava за смятане на времето на престой на бързите посетители тук, се зарадвахме много. Радостта беше кратка, защото скрипта работи на Google Tag Metrics, а не на Google Analytics. Затова седнахме и преработихме скрипта, за да работи с GA (по-точно Universal Analytics, а не Classic Analytics).

<script>
(function() {
var s = document.location.search;
var h = document.location.hash;
var l = document.location.href;
var starttime = new Date().getTime();

if (window.history) {

var m = window.history.length;

if ((typeof ga === “function”) &&
document.referrer.indexOf(‘www.google.’) > -1 &&
s.indexOf(‘gclid’) === -1 &&
s.indexOf(‘utm_’) === -1 &&
h !== ‘#gref’) {
window.oldFragment = false;
window.history.pushState(null,null,’#gref’);

} else if ((typeof ga === “function”)) {
window.oldFragment = true;
}

window.onpopstate = function(event) {

if ((typeof ga === “function”) &&
(window.history.length === m) &&
(document.location.href === l) &&
(document.location.hash === h)) {
var time = Math.floor((new Date().getTime() – starttime)/1000);
if (!window.oldFragment) {
ga(‘send’, ‘event’, {
eventCategory: ‘Search Bounce’,
eventAction: ‘Bounce Time’,
eventLabel: time,
eventValue: time,
transport: ‘beacon’,
nonInteraction: true
});
window.history.go(-1);
} else {
window.history.go(-1);
}
}
}
}
})();
</script>

Можете да го смъкнете като файл от Bounce-code.

Ако използвате Google Analytics скрипта на Monster Insights, то ще трябва да вземете модифицирана версия на кода wordpress-ga-code и да я вмъкнете в темата някъде надолу в кода. Алтернативата е да използвате разширение като Insert Headers and Footers , което позволява по-лесно вмъкване на код.

Как работи скрипта?

Първата половина на кода записва текущото време и проверява дали е инсталиран Аналитикс, дали посещението е от www.google, дали не е от реклама (gclid) или не е от тагнат линк (utm), последните две проверки изключват скрипта. Ако всичко това е изпълнено с HTML5 се вмъква нова страница #gref (може да се промени) в историята на посещенията. Новата страница се прави, за да може да се прихване рано натискането на бутона Назад (back) ефективно.

Втората част от кода служи за прихващане на събития, свързани със смянята на текущия адрес на браузъра. Там се правят нови проверки – дали Аналитикс работи, дали се връщаме назад и други. Ако всичко това е изпълнено, то се пресмята разликата между текущото време и онова, което е записано в първата половина на кода и се записва като време на престой. След това се изпраща към Аналитикс допълнително едно събитие от категория “Search Bounce” с действие “Bounce Time” и надпис времето за престой. За да се избегне спирането на JavaScript при натискане на бутона “Назад”, това се изпраща по алтернативен транспорт, гарантиращ изпращането. След това се връща браузъра назад до изходна позиция, откъдето е влязъл човека. Ако условията не са изпълнени във втората част, просто браузъра се връща до изходна позиция без изпращане на събитието.

Ето как изглежда това в Аналитикс:

Разбира се, има възможност да направите групиране по адрес (URL), държава или дори по мобилен трафик.

За да работи скрипта по-добре е хубаво да се сложи веднага след инициализацията на Аналитикс, така разликата във времето на отчитане ще е минимална.

Високопроизводителен HTTPS

Featured

https-visokoproizvoditelen-siguren

Високопроизводителният и по-сигурен HTTPS винаги е бил цел за повечето системни администратори. В тази статия ще ви покажем как можете да постигнете тази цел с няколко сравнително прости метода. Преди всичко е необходимо да поясним, че следващите стъпки трябва да бъдат направени от човек, който има познания по *nix, системна администрация и работа с команден ред. Напомняме, че е необходимо да направите архиви на конфигурационните файлове, защото следващите примери могат много сериозно да променят работата на вашия сървър.

Continue reading

WordPress защита от атаки за разпознаване на пароли

Featured

WordPress ataka s gruba sila

WordPress е най-популярната система за управляване на съдържанието (CMS – Content Management System) в световен мащаб. Според данните в момента на нея се движат около 1/4 от всички сайтове. Знаете, че когато една система стане малко по-популярна, веднага се намират “доброжелатели”, целящи да използват слабостите ѝ в неин ущърб. Преди няколко години в интернет се появиха атаки към WordPress сайтове, целящи познаване на потребителските пароли. Ако за потребителите не е проблем да се намерят техните имена, то паролите са изключително проблемни.

Continue reading

Как да настроите и използвате Mytop

Featured

mytop

Mytop е инструмент с отворен код, с който лесно ще можете да следите заявките към вашите бази данни. В днешната статия ще ви покажем как да инсталирате и използвате Mytop. Използвахме операционна система CentsOS 6, но инструментът работи под почти всички Linux дистрибуции.

Continue reading

Празнични отстъпки за скоростно начало на 2017 г.

Празнични отстъпки в Delta.BG

Delta.BG подготвихме празнични отстъпки на SSD VPS плановете ни!

Условия на промоцията:

Празничната промоция започва от 22.12.2016 г. и приключва на 04.01.2017 г. Всички клиенти, които закупят нови услуги ще получат 10% отстъпка при поръчка за 3, 6 или 12 месеца.

* Промоцията важи за нови клиенти!
** Промоцията важи при осъществен паричен превод до 09.01.2017 г.

Екипът на Delta.BG пожелаваме на всички весело посрещане на празниците и спорна 2017 година!

Търг “Иновации и конкурентоспособност”

Публикувана е процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на мрежово оборудване за фирма Делта Софтмедия ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1286-C01“.

Пълните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на страницата на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на оферти: 07 Декември 2016 г.logo-eu-1

logo-eu-2

BLACK FRIDAY в Delta.BG

Featured

Black Friday Delta.BGОт Delta.BG отново приготвихме специални промоции в деня на BLACK FRIDAY, както всяка година.

Начало на кампанията:
Кампанията ни за BLACK FRIDAY 2016
 започва от 25 ноември, 00:00 ч. и завършва на 25 ноември, 23:59 ч.

SSD виртуални сървъри

  • BOOSTER – 10% отстъпка
  • FLASH – 20% отстъпка
  • ULTRA – 30% отстъпка
  • EXTREME – 40% отстъпка

ВЕЧЕ СТЕ НАШИ КЛИЕНТИ?

Подновете договора си за SSD VPS, като ни изпратите  e-mail и ние ще ви подарим 20% отстъпка. Тя ще важи при осъществен паричен превод до 01.12.2016 г.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

  • Промоционалните цени важат при поръчка на нов SSD VPS за 3, 6 или 12 месеца.
  • Промоцията е валидна от 00:00 часа на 25.11.2016 г. до 23:59 часа на 25.11.2016 г.
  • Промоционалните услуги важат при осъществен паричен превод до 01.12.2016 г.

 

Следващата хостинг стъпка с Black Friday 2016!

Featured

Black Friday в Delta.BG

Остават броени дни до така чакания от всички Black Friday. Както всяка година, ви очакват специални намаления на нашите услуги. Днешната статия е насочена към всички вас, които не сте сигурни дали сте готови за самия ден. Ще разясним дали се нуждаете от нова хостинг услуга.

Повечето от вас са се сблъсквали с различни ограничения на своя хостинг план. Това се случва често в сегашния период на годината, в който един след друг дебнат празници, носейки всевъзможни отстъпки, а стях и огромен трафик за вашия уеб сайт. Знаем, че всяка година по това време хората, които търсят всякакви решения на този проблем, са много.

Важно е да бъдете подготвени за предстоящите празници, така че и вие, и вашият онлайн бизнес да се чувствате добре.

От Delta.BG винаги сме се грижили за качеството на предлаганите услуги и затова ви препоръчваме да се подготвите за предстоящите празнични дни, като предвидите очаквания ръст в броя на посещенията. Ако се съмнявате дали сегашният ви хостинг план  би се справил с извънредното натоварване, то се свържете с нашия екип, за да сте сигурни в уебсайта си.

За Black Friday ви подготвихме специални оферти, така че ако бюджетът ви не достига за по-висок хостинг план, очаквайте 25.11.2016г.

Нека обаче да бъдем по-конретни в това, за което пишем. Ограничения, като използвано CPU време, брой файлове или големината им, при повечето споделени хостинг планове наистина могат да спрат вашия бизнес. Съвсем логичната и стандартна стъпка е преминавате към VPS план. Защо обаче да преминете и какви са предимствата пред споделения хостинг?

1. Гъвкавост

Параметрите на всеки VPS сървър могат да бъдат променяни, без това да затрудни услугата по някакъв начин или да доведе до нейното спиране.

2. Възможности

Желаете специфичен software да бъде поставен. Това е напълно възможно и безпроблемно да се извърши в такава среда.

3. Настройки

Страниците ви изискват специфични PHP настройки? При VPS сървърите това може да бъде изпълнено. Същото се отнася и за настройки при специфични настройки. Подобни ограничения не съществуват при VPS, защото те могат да бъдат настройвани индивидуално според ваши изисквания.

4. Без ограничения

Добавяйте домейн имена или бази данни без ограничения.

Важно е да помислите и за самия software, който трябва и може да използвате. Започнете от базовите неща, като каква операционна система да използвате. Ако сте запознат с Ubuntu или CentOs, изберете някоя от тях. Така работата със сървъра ви ще бъде по-удобна.

Обърнете внимание на това кой уеб сървър е най-подходящ за страниците ви. Доказалите се през времето Apache и Nginx са чудесен избор, но по-нови предложения, като LiteSpeed, може да са по-добрият вариант за вас.

Може би най-важният компонент откъм software е версията на PHP. Всеки желае страницата му да зарежда максимално бързо и затова е препоръчително да използватенай-новата версия – PHP 7. Необходимо е обаче да проверите предварително дали страниците ви са пригодени да работят с нея.

Ние пък ще ви oсигурим максимално бърз SSD диск, с който ще постигнете и тази така желана скорост на страницата ви. Напомняме също, че предоставяме буфер на RAM паметта. Това означава, че при пиков трафик на сайта ви, ще разполагате с необходимите ресурси, за да не изпитвате затруднения.

Очаквайте Black Friday в Delta.BG, защото сме ви подготвили специални отстъпки, както за нови клиенти, така и за всички вас, които вече ни се доверихте!

Пазаруването скоро ще започне, а вие бъдете готови за него!

Очаквайте Black Friday в Delta.BG на 25 ноември 2016г.!